Contact

Privacyverklaring en cookiebeleid

ENR hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw gegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Wanneer u vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer u klachten hebt over de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Tevens zijn wij aangesloten bij branchevereniging Kartoflex. Kartoflex is de werkgeversvereniging van Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. De levering en verkoop van onze producten vindt plaats volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals opgesteld door de branchevereniging. Deze zijn te raadplegen via deze link: algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Kartoflex.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ENR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan plaatsvinden via één van de formulieren op de website, via telefonisch of e-mailcontact en door het verstrekken van een visitekaartje tijdens kennismakingsgesprekken of beurzen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ENR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

ENR neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

ENR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerder genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u onze nieuwsbrieven en mailings of andere updates over onze dienstverlening niet meer van ons ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig onderaan iedere nieuwsbrief of mailing uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
ENR verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ENR gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Wij delen géén gegevens met Google en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Uw IP-adres wordt door ons geanonimiseerd. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ENR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@enr.nl.

ENR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ENR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@enr.nl.

ENR B.V., gevestigd aan Griendweg 10, 3295 KV te ‘s-Gravendeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.enr.nl/
Eerste Nederlandse Rondkartonnagefabriek B.V.
Griendweg 10
3295 KV ‘s-Gravendeel

Functionaris Gegevensbescherming van ENR is Rolf Carsjens. Hij is te bereiken via mail@enr.nl.

Bijgewerkt: 2 januari 2019