Contact Contact

Kwaliteit & Milieu

ENR loopt voorop in het toepassen van de meest moderne technieken in onze twee productieplants. Wij investeren continue in nieuwe productiemiddelen en -methoden die kwaliteit garanderen en het milieu ontzien.

Kwaliteit

Onze focus op voortdurende verbetering en innovatie zorgt ervoor dat wij steeds efficiënter kunnen werken, en dat we moeiteloos de steeds verdergaande kwaliteitseisen van u als klant in kunnen vullen. Al sinds de vorige eeuw is ons kwaliteitssysteem ISO 9001 gecertificeerd. Hierdoor kunnen wij een product van topkwaliteit voor u waarborgen.

Milieu en MVO

Bovendien trachten wij, met behulp van moderne technieken, steeds energiezuiniger te werken, en ons afvalpercentage terug te dringen. Wij stellen onze doelen continue bij, conform ISO 26000 – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is een speerpunt in de doelstellingen van onze organisatie. In alle facetten proberen wij een bijdrage te leveren aan een mooiere maatschappij.

Onze zelfverklaring en referentiematrix ten aanzien van ISO 26000 kunt u vinden op het publicatieplatform van NEN:

ISO 26000 Zelfverklaring + Referentiematrix